Absolutt cello sider

torsdag 8. april 2010

Ny mailadresse til absolutt cello

Merk at vi nå har fått ny mailadresse til Absolutt cello:
absolutt.cello@broadpark.no
Eventuelt:
astride2@broadpark.no

Absolutt musikkTakk for sist på Absolutt Musikk!

Husk samlingen mandag 12. april! Vanlige tider!

Absolutt cello i Praha høsten 08

Absolutt cello i Praha høsten 08
Anna W, Oda og Anna R