Absolutt cello sider

lørdag 17. august 2013

Dagsplan Absolutt sommer

Dagsplan Absolutt sommer fredag 16.08 (Høyere nivå og utøvende nivå)
                               Kammersalen                                 Stuen
16.30 – 18.00        AC Utøvende nivå                          AC Høyere nivå
18.00 – 18.30        Matpause                                        Matpause
18.30 – 19.30        AC Utøvende nivå                          AC Høyere nivå

Dagsplan Absolutt sommer lørdag 17.08 (Basis)     
                              Kammersalen
11.00 – 12.00        AC Basis v. Torfinn
12.15 – 12.45        Vaffelpause  
12.45  - 13.45        AC Basis v. Torfinn
13.45 – 14.00        Diplomutdeling

Dagsplan Absolutt sommer lørdag 17.08 (Høyere nivå og utøvende nivå)
                              Kammersalen                               Stuen
14.00 – 15.00        AC Utøvende nivå                        AC Høyere nivå
15.00 – 15.15        Pause                                            Pause
15.15 – 16.00        AC Utøvende nivå                        AC Høyere nivå
16.00 – 16.30        Pizzapause                                    Pizzapause
16.30 – 18.00        AC Utøvende nivå                        AC Høyere nivå

Dagsplan Absolutt sommer søndag 18.08
                             Kammersalen (Alle)
09.30                    Fremmøte og generalprøve alle gruppe
09.30                    Generalprøve Høyere nivå
09.50                    Generalprøve Utøvende nivå
10.15                    Generalprøve Basis   
10.30                    Konsert
11.30                    Slutt

Absolutt cello i Praha høsten 08

Absolutt cello i Praha høsten 08
Anna W, Oda og Anna R